Invoerders en producenten van gebaggerde zeegranulaten

Home

Beroepsvereniging

Contact

Actualiteit
1 Deelname aan diverse Comités in het kader van Benor, Copro, CE-markering (Fediex - Cric).

2 Verdedigen van de beroepsbelangen bij diverse gebruikers: studiebureau's en architekten, universiteiten, openbare besturen enz...

3 Promotie van zeegranulaten bij diverse openbare organisaties, besturen, ministeries enz...

4 Deelname als eindgebruikers bij studies met betrekking tot zandontginning op het Belgisch Continentaal Plat (met kaart van de ontginningszones):
    Marebasse: universiteit Gent (Renard Centre of Marine Geology)
    Balans: universiteit Gent.
    Studie van de ecologische effecten na het stopzetten van de zandwinning op de Kwintenbank: Universiteit Gent (Sectie Mariene Biologie)

5 Lidmaatschap bij overkoepelende organisaties: Fediex, Bin, GMB Sim (Groupement des membres belges soc. de l'industrie minérale).

6 Waken over de deontologie van de zandontginningen.

7 Marktstudies met betrekking tot zeegranulaten op de Belgische bouwmarkt.

8 Perscommuniqués.

9 Deelname aan studiedagen over bouwmaterialen.

10 Voordrachten over zandwinning op zee.

11 Deelname aan Europees project COST ACTION 638 : European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research : Investigating and managing the impacts of marine sand and gravel extraction and use - Work Group 2: Markets and materials.