Beroepsvereniging

Activiteiten

Contact

Actua
Invoerders en producenten van gebaggerde zeegranulaten

De firma's Alzagri nv, Belmagri nv en DC Industrial nv deden een aanvraag voor een verlenging en/of uitbreiding van hun concessie voor zand- en grindwinning op het Belgisch Continentaal Plat. De exploitatie van zand is onderworpen aan een milieueffectenbeoordelingsprocedure. De concessieaanvragen en het milieueffectenbeoordelingsrapport worden voorgelegd aan het betrokken publiek.

De BMM stelt volgende informatie ter beschikking op zijn website: de concessieaanvragen, het milieueffectenbeoordelingsrapport en de beschikbare, voornaamste rapporten en adviezen met betrekking tot de aanvragen.

De inzageperiode van de raadpleging loopt van 9 februari 2019 t/m 10 maart 2019.

Iedere belanghebbende kan zijn standpunten, opmerkingen en bezwaren per post (BMM, Vautierstraat 29, 1000 Brussel) of via elektronische weg (brigitte.lauwaert@naturalsciences.be) overmaken aan mevrouw Brigitte Lauwaert t/m 25 maart 2019.